ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 2021/2022

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА РІК

Закон про дошкільну освіту

Закон України про освіту

 

Нормативно-правові документи, що регламентують організацію роботи з дітьми дошкільного віку

 

ПОЛОЖЕННЯ про заклад дошкільної освіти

Положення про методичний кабінет

Кодекс законів про працю України

Закон України "Про охорону праці"

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді

про ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 

o Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 “Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах”

o Листи МОН України:

o від 07.05.2007р. №1/9-263 “Про організацію обліку дітей дошкільного віку”

o від 04.10.2007р. № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”

o від 26.02.2008р. № 1/9-101 “Щодо проведення інструктажів з питань проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах;

o від 17.12.2008р. № 1/9-811 “Про здійснення соціально-педагогічного патронату”

o від 15.12.2008р. № 1/9-804 “Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”

 

Нормативно-правові документи (комплектування, режим роботи)

· Наказ МОН України та МОЗ України від 27.03.2006 № 240/165 "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

· Наказ МОН України від 20.02.2002р. № 128 " Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

· Листи МОН України:

· від 17.08.2005р. № 1/9-431 “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах

· від 19.05.2006р. № 1/9-349 “Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, в дошкільних навчальних закладах”

· від 24.01.2007р. №1/9-36 “Про режим роботи дошкільних навчальних закладів”

· від 17.12.2008 р. № 1/9-812 “Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів”

· від 18.02.11 р. №1/9-114 “Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”.

 

Нормативно-правові документи (медичне обслуговування)

· Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах” (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. № 826)

· Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005р. № 432/496 “Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”

 

Нормативно-правові документи (організація харчування)

· Закон України “Про дитяче харчування”

· Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.02р. №1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (із змінами)

· Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.04р. №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”

· Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 “Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”

· Спільний наказ МОН, МОЗ України від 15.08.06р. №15.08.06р. №620/563“Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах”

· Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджена спільним наказом МОЗ України, МОН України від 17.04.06р. № 298/227)

· Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234

· Листи МОН України:

· від 21.06.2007р. № 1/9-394 “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

· від 18.12.2008р. № 1/9-795 “Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь”

 

Нормативно-правові документи (ділова документація)

· Примірна інструкція з діловодства в дошкільних закладах (наказ МОН України від 01.10.2012 р. № 1059)

· Нормативно-правові документи (навчально-виховна робота)

· Наказ МОН України від 11.09.2002р. № 509 “Про затвердження Типового обліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах”

· Листи МОН України:

· від 01.10.2002р. № 1/9-434 “Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі”

· від 06.06.2005р. №1/9-306 “Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах”

· від 17.03.2006р. № 1/9-153 “Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах”

· від 18.07.2008р. № 1/9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах».

· Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) Наказ МОНмолодьспорт № 615 від 22.05.12 року

 

Фізкультурно-оздоровча робота

· Закон України “Про фізичну культуру і спорт”

· Указ Президента України від 28.09.2004р. № 1148 (із змінами) “Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”

· Наказ МОН України від 25.05.1998р. № 188 “Про нормативні документи з фізичного виховання”

· Наказ МОН України від 21.07.2003р. № 486 “Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах”

 

· Лист МОН України від 27.08.2004р. № 1/9-438 “Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі”

 

 

 

Щодо організації роботи з музичного виховання в ЗДО

 

Щодо застосування державної мови в навчальних закладах

https://drive.google.com/open?id=1G_Thwp65cC0GwEV7375PqOYsGDv2KrH6

 

Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти

https://drive.google.com/open?id=1cHa_hY5j4OEbxhAK-0MWnn3jt2kufB0a

 

 

«Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».doc

https://drive.google.com/open?id=1PU2p4HAeEVX-dqqoAVGLVAqxbiiKIQAm

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.doc

https://drive.google.com/open?id=1kdLkHeqSDxcmri-6YOXolwSz3XesCFmH

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ з фізичного виховання.rar

https://drive.google.com/open?id=1mvDUxFznR-u5a-rYwVr1JszAOcowF3il

Про затвердження гранично допустимого навчального …ння на дитину в дошкільних навчальних закладах.doc

https://drive.google.com/open?id=1SZ6H76eNHA6UCfJUfs3I3IEl-fPOiT_k

Про затвердження Правил пожежної безпеки.doc

https://drive.google.com/open?id=1pKNVyLmm1MBADKSWY1cR6NAjDQR85Zdw

Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для ЗДО.doc

https://drive.google.com/open?id=1PTtDZ2oWVS7z0ck1lJ5KRozrcyllcosN

Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах.doc

https://drive.google.com/open?id=1-_z3HOWOMdnCU_qHNJ2InnD8P9_W7EVr

 

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників.doc

https://drive.google.com/open?id=1uDMpUt2532aF8O9Z-NKfLeGu1nSRxkEH

Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.doc

https://drive.google.com/open?id=11UNpFlLHhwyvKWZvPaOUDK4R6jP55RKn

Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах.doc

https://drive.google.com/open?id=10FnDT4UrEy2OPWzr7cJphCAsBuBDF7hB

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (матеріально відповідальних осіб)

https://drive.google.com/open?id=1aFh0d00K1Jy14Jtqw2DKmoHiWOtAba28

Щодо визначення рівня розвитку дитини за допомогою кваліметричної моделі.doc

https://drive.google.com/open?id=1X7eQSZQx3DJ2bEHKoc1SUqCDyr_xjuzZ

Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти.doc

https://drive.google.com/open?id=1t8r0N6RHkpjMHEuRM0K07kwA_kvMyiWe